lekarski-pregledi-home

Lekarski pregledi

 • Prethodni pregledi
 • Periodični pregledi
 • Sistematski pregledi
 • Ciljani pregledi
 • Lekarska uverenja
 • Specijalistički pregledi
funkcionalna-dijagnostika-home

Funkcionalna dijagnostika

 • EKG
 • Holter EKG-a
 • Holter krvnog pritiska
 • Holter krvnog pritiska i EKG-a
 • Ultrazvuk srca
 • Spirometrija
 • Audiometrija
 • Kapilaroskopija
 • Cold test
 • Kožna termometrija
ekologija-home

Ekologija radne i životne sredine

 • Ispitivanje uslova radne okoline (fizičke, hemijske i biološke štetnosti)
 • Izrada akta o proceni rizika i drugih dokumenata iz oblasti BZR
 • Ispitivanje emisije štetnih i opasnih materija iz stacionarnih emitera
hematoloske-analize-home

Hematološko-biohemijske analize

 • Biohemijske analize
 • Hematološke analize
toksikoloske-analize-home

Toksikološke analize

 • Toksikološke analize vazduha:
 • Toksikološke analize u biološkom materijalu
edukacija-home

Edukacije

 • Obuka iz prve pomoći
 • Edukacija iz bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Edukacija iz oblasti toksikološke hemije i medicinske biohemije
 • Kako prepoznati mobing

Integrisani sistem menadžmenta kvalitetom, zdravljem i bezbednosti na radu i zaštitom životne sredine

Zavod poseduje međunarodne sertifikate IQNet za integrisani sistem menadžmenta kvalitetom, zdravljem i bezbednosti na radu i zaštitom životne sredine: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 i sertifikat o akreditaciji Odeljenja za laboratorijsku dijagnostiku ISO/IEC 17025:2006 za poslove ispitivanja specificiranih u obimu akreditacije. Sertifikacija integrisanog menadžment sistema kvalitetom, zdravljem i bezbednošću na radu i zaštitom životne sredine se odnosi na ceo Zavod.

Aktuelnosti

Zakazivanja

Zakazivanje možete izvrštiti pomoću telefona, elektronskom poštom ili popunjavanjem forme na kontakt stranici.